NÓGRÁD VÁRMEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

2016 márciusában a Nógrád Vármegye Önkormányzata által vezetett konzorcium pályázatot nyújtott be a „TOP-5.1.1-15-NG1 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések - Nógrád vármegyei foglalkoztatási paktum” pályázat konstrukció keretében megyei foglalkoztatási paktum kialakításának és megvalósításának támogatására.

A pályázó konzorcium tagjai: 

Nógrád Vármegye Önkormányzata (a konzorcium vezetője), a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal, a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., továbbá a Jonathan Livingston Seagull Alapítvány. A foglalkoztatási paktum döntően képzési és foglalkoztatást elősegítő tevékenységek megvalósítását célozta, de magában foglalta egyrészről a megye gazdaságfejlesztési, befektetés-ösztönzési tevékenységét, mint a munkaerő piac keresleti oldalának fejlesztését, illetve a hátrányos helyzetű lakosság programba történő bevonását és a programban maradásuk támogatását is. A projekt teljes költségvetése 1,354 milliárd forint, melynek 70%-át munkaerőpiaci szolgáltatásokra, képzési- és bértámogatásra került felhasználásra. A megyei paktum munkaadói partnerkörébe elsősorban a stratégiai nagyfoglalkoztatók, illetve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében munkahelyteremtéssel járó fejlesztést megvalósító szervezetek tartoztak, a mikro- kis- és középvállalkozások kezdeményezéseit a helyi paktumok támogatták.

A projekt előkészítő szakasza keretében elkészült Nógrád vármegye foglalkoztatási stratégiája és akcióterve, amely a Nemzetgazdasági Minisztérium jóváhagyását követően nyilvánosságra került. A foglalkoztatási stratégia hármas célja a gazdaság fejlesztése, a fejlődést kiszolgáló megfelelő képesítésű munkaerő biztosítása, a társadalom leszakadó rétegeinek integrációja és munkaerő piacra történő visszavezetése volt.

A foglalkoztatási paktum feladataként a lefektetett stratégiai célok elérése érdekében erősítette a csatlakozó szervezetek foglalkoztatást segítő együttműködését, társadalmi szerepvállalását, összehangolta a munkaerőpiaci keresletet és kínálatot, megtalálta a megoldást a fejlődő vállalkozások munkaerő igényeinek rugalmas kielégítésére, illetve támogatta a hátrányos helyzetű célcsoportokat annak érdekében, hogy hosszú távra megélhetést biztosító munkát tudjanak találni. A megyei foglalkoztatási paktumhoz csatlakozhattak mindazon Nógrád megyében működő szervezetek, amelyek egyetértettek a fenti célokkal, és együttműködésükkel támogatni kívánták a munkahelyteremtést.

A Nógrád vármegyei foglalkoztatási paktumhoz - a konzorciumi tagokon túl - több szervezet csatlakozott, amelyek között képzőintézmények, civil és vállalkozói szakmai, érdekképviseleti szervezetek, kamarák voltak. Salgótarján Megyei Jogú Város saját TOP fejlesztési keretéből városi foglalkoztatási paktumot hozott létre, ugyanakkor az összehangolás biztosítása érdekében csatlakozott a megyei paktumhoz is. A projekt tényleges megvalósításának ideje: 2016. május 02. - 2023.09.30.