Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program
R2 és M3 – Koordinációs és kommunikációs projekt
SKHU/1802/3.1/028

Az Interreg V-A Szlovákia- Magyarország Együttműködési Program, a „Between R2 and M3 Toward a new cross-border north-south economic development axis” az R2 és M3 autópályák közötti térséget magában foglaló észak- déli gazdaságfejlesztési tengely kialakításának elindítására vonatkozott, a Területi Foglalkoztatási Akcióterv (TAPE) keretein belül. Az akcióterv célterülete a nógrádi és a besztercebányai régiók voltak. A TAPE fő célja a foglalkoztatás növelése, amely a térségek belső lehetőségeinek kiaknázásában rejlett.
Munkahelyteremtő beruházásoknak köszönhetően, összesen 13 új munkavállaló kapott lehetőséget az elhelyezkedésre a vállalkozói projekt esetében. Emellett Salgótarjánban a Fort-Bau Zrt. automatizált nyílászáró-gyártó gépsort, a Tooth Tools s.r.o CNC vezérlésű gépeket szerzett be, a Filleck s.r.o. hét településen az optikai hálózatot bővítette.
Füleken egy barnamezős iparterületen új iparcsarnok épült, melyhez kapcsolódóan beruházást ösztönző és inkubációt támogató marketing tevékenység valósult meg a Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak köszönhetően.
Az asztalos szakma népszerűsítése kapcsán számos soft tevékenység is a projekt része volt, melyet a Nógrád Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara valósított meg, szlovákiai partnerük a füleki szakközépiskola asztalos műhelye modern faipari gépekkel gazdagodott.
Mindezek mellett hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerőpiaci felkészítésen vettek részt a Szív a Szívért Alapítványnak köszönhetően, akik az általuk kidolgozott módszertant adták át a PRACOV n.o. szervezet részére. A felsorolt tevékenységek megvalósítása hozzájárult az akciótervben meghatározott legfőbb célok eléréséhez.
A CCP projekt széleskörű kommunikálása, mely magába foglalta a kötelező kommunikációs elemek biztosítását valamennyi pályázat esetében, valamint a TAPE széleskörű promótálását, különféle kommunikációs eszközök segítségével: sajtóközlemények, rádió spotok, filmek, közösségi média kampányok, átadó ünnepségek, információs táblák, stb. A kommunikációs tevékenységek a projekt első jelentési időszakában elkészült Kommunikációs terv alapján valósultak meg.
A CCP projektet a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség valósította meg konzorciumban Fülek Város Önkormányzatával. Mindkét szervezet több mint 15 éves projekttapasztalattal rendelkező menedzsment személyzetet biztosított.
A zárókonferencia 2023. október 10-én megrendezésre került.
A projekt fizikai befejezése 2023. október 31.
A projektet a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. az Európai Unió támogatásával, Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában 107.650 € összegben valósította meg, melyből 91.502,50 € ERFA támogatás.

www.skhu.eu

www.filakovo.sk