Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program
R2 és M3 – Koordinációs és kommunikációs projekt
SKHU/1802/3.1/028

Az Interreg V-A Szlovákia- Magyarország Együttműködési Program, a „Between R2 and M3 Toward a new cross-border north-south economic development axis” az R2 és M3 autópályák közötti térséget magában foglaló észak- déli gazdaságfejlesztési tengely kialakításának elindítására vonatkozik, a Területi Foglalkoztatási Akcióterv (TAPE) keretein belül. Az akcióterv célterülete a nógrádi és a besztercebányai régiók, melyekre a munkanélküliség magas mértéke jellemző. A TAPE fő célja a foglalkoztatás növelése, amely a térségek belső lehetőségeinek kiaknázásában rejlik.

Az akcióterv keretében az alábbi tevékenységek kerültek meghatározásra:

  • Magyarországi és szlovákiai vállalkozásoknál munkahelyteremtő beruházásra kerül sor (összesen 13 új munkahelyet teremtve)
  • Fülek városában egy barnamezős területen a befektetőket vonzó infrastruktúrafejlesztés valósul meg az Önkormányzat által, a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a beruházást ösztönző és inkubációt támogató marketing tevékenységet valósít meg
  • Az asztalos szakmát népszerűsítő tevékenységek szervezése a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által, másrészt a füleki szakközépiskola asztalos műhelyének új, korszerű gépekkel történő beszerzése
  • Hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerőpiacra jutását segítő határon átnyúló program valósul meg

A felsorolt tevékenységek megvalósítása hozzájárul az akciótervben meghatározott legfőbb célok eléréséhez. Jelen CCP projekt legjelentősebb célja az akciótervben szereplő 4 pályázat koordinálása a TAPE céljainak elérése érdekében. A CCP projekt másik alappillére egy olyan széleskörű kommunikálás, mely magába foglalja a kötelező kommunikációs elemek biztosítását valamennyi pályázat esetében, valamint a TAPE széleskörű promótálását, különféle kommunikációs eszközök segítségével: sajtóközlemények, rádió spotok, filmek, közösségi média kampányok, átadó ünnepségek, információs táblák, stb. A kommunikációs tevékenységek a projekt első jelentési időszakában elkészülő Kommunikációs terv alapján valósulnak meg.
Az akcióterv eredményeként kialakul egy észak- déli térségi gazdaságfejlesztési kezdeményezés, amely a jövőben sikeresen koordinálhatja a régió felemelkedését segítő gazdasági és foglalkoztatási programokat a határ mindkét oldalán. Javulnak a térségben működő kkv-k beszállítóvá válásának esélyei a szükséges háttér szolgáltatások megteremtése révén, valamint csökken a munkanélküliek száma. A TAPE jóvoltából a határon átnyúló nógrádi térség kikerül a fejlesztési árnyékból, miközben a határ elválasztó hatását csökkentő, gazdasági integrációs folyamatok indulnak el.
A CCP projektet a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség valósítja meg konzorciumban Fülek Város Önkormányzatával. Mindkét szervezet több, mint 15 éves projekttapasztalattal rendelkező menedzsment személyzetet biztosít, továbbá a kedvezményezettek széles körű tapasztalatokkal rendelkeznek a közvetlen és közvetett munkahelyteremtésben, beleértve a helyi akcióterveket, vagy a helyi foglalkoztatási paktumok létrehozását és működtetését.
A projektet a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. az Európai Unió támogatásával, Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában 107.650 € összegben valósítja meg, melyből 91.502,50 € ERFA támogatás.

www.skhu.eu

www.filakovo.sk